Натисніть на номер, щоб зателефонувати x
+38-066-673-12-98
Натисніть на номер, щоб зателефонувати x
+38-067-946-22-17
Натисніть на номер, щоб зателефонувати x
+38-0342-52-71-31
Натисніть на номер, щоб зателефонувати x
+38-0342-52-76-66
Оксана Іванівна Готюр - Клініко-діагностичний центр

Наші спеціалісти

Головна Team Оксана Іванівна Готюр

Оксана Іванівна Готюр

Кандидат медичних наук, освіта повна вища, спеціальність «лікувальна справа». Загальний стаж роботи 8 років, педагогічний стаж 5 роки, стаж на посаді викладача коледжу 4 роки

Закінчила ДВНЗ «Івано–Франківський національний медичний університет» у 2009 році за спеціальністю «Лікувальна справа» та здобула кваліфікацію лікаря, а також захистила диплом магістра ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» за спеціальністю «Біологія» та здобула кваліфікацію біолога, викладача біології 2009р.

В травні 2014 року захистила дисертаційну роботу на тему: “Морфо-функціональні особливості органів калитки у чоловіків різного віку в нормі та при розладах гемоциркуляції” в спеціалізованій вченій раді 14.03.01 Івано-Франківського національного медичного університету (диплом кандидата медичних наук ДК № 026059 від 22 грудня 2014 року).

На посаді медичного працівника лабораторії «Пріма МЕД» з 2014 року по сьогоднішній день.

Із березня 2015 року прийнята на посаду викладача медичного коледжу ІФНМУ, та асистентом кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства Івано-Франківського національного медичного університету.

У 30.04.2015р. отримала посвідчення про проходження педагогічних курсів – «Психолого-педагогічні основи вищої медичної освіти. Внутрішня медицина».

22.12.2015р. на кафедрі «Внутрішньої медицини №2 та медсестринства» був створений «Навчально-Практичний тренінговий центр» керівником якого являюся – я. Практичний центр спрямований на підготовку професійно-компетентних майбутніх медичних сестер, фельдшерів та студентів 5-6 курсів ІФНМУ шляхом використання інноваційних методів та прийомів на заняттях із дисциплін «Основи сестринської справи», «Медсестринство у внутрішній медицині», «Медична та соціальна реабілітація», «Громадське здоров’я та громадське медсестринство», «Терапія», «Догляд за хворими»,
«Невідкладні стани», «Внутрішня медицина».

Отримала сертифікат лікаря ревматолога – 29.12.2016 року (наказ №3721-з), Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (29 грудня 2016 року отримала сертифікат спеціаліста № 97509 за спеціальністю – «Ревматологія»).

24 вересня 2019 року отримала другу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Терапія».

З 2018 є членом редакційної колегії у журналі “Art of Medicine” (комп’ютерна верстка та дизайн).

У червні 2018 року пройшла курси стажування у Польщі (8.07.2018р.-12.07.2018р. – ІМАКС місто Жешів «медично-наукове стажування»).

Маю 41 друковану працю (дві з них – Web of science та дві – Scopus), один навчальний посібник та дві монографії.

З 05.02.2019р. по 06.03.2019 рік пройшла передатестаційний цикл за спеціалізацією «Терапія» на базі ДВНЗ «Івано-франківський національний медичний університет» (посвідчення № 78/19). Посвідчення №2972 – лікаря терапевт другої категорії (наказ від
04.11.2019р., №2218) МОЗ України.

Отримала сертифікат лікаря кардіолога 28.12.2020 року (наказ №1523-д), Івано-Франківський національний медичний університет.

Отримала атестат доцента від 26 листопада 2020 року АД №005569 (від 27 жовтня 2020р. протокол №12), МОН України.

Підвищення кваліфікації «Психологічна компетентність як складова професійної діяльності лікаря та викладача», Національний медичний університет імені О.О.Богомольця. Інститут післядипломної освіти. із ь2.03.2020 по 13.03.2020р. (12 дні), м.Київ.

Медичне стажування, Словенія «Медичне забезпечення психофізичного здоров’я та професійної ефективності», із 20.08.2020 по 25.09.2020 (37 дні) in Ljubljana, Slovenija

З серпня 2011 року працювала дільничим терапевтоом у міській поліклініці №3 (вул.Франка, м.Івано-Франківськ). Із вересня 2015р. продовжила лікарську трудову діяльність (відколи була прийнята на посаду асистента кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства і по даний час працюю) на базі ревматологічного відділення, а також у вигляді чергувань черговим терапевтом у відділенні невідкладної (екстреної) медичної допомоги Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні. Відділення є клінічною базою кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства медичного факультету ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет».

Постійно працюю над удосконаленням професійних знань та вмінь.

Беру участь у регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференціях, форумах, з’їздах. Зокрема, отримала сертифікати учасника XIII, ХV, XVI, XVІІI Конгресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств, численних науково-практичних конференцій у містах Івано-Франківську, Львові, Тернополі, Чернівцях, Ужгороді, переривчастих курсах кардіологів та терапевтів області, міських та обласних патолого-анатомічних конференціях. Виступ з доповідями на лікарських міжнародних конференціях та з’їздах (зокрема – ХVІIІ Конґресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ), 01-03 жовтня 2020 року, місто Львів.