Натисніть на номер, щоб зателефонувати x
+38-066-673-12-98
Натисніть на номер, щоб зателефонувати x
+38-067-946-22-17
Натисніть на номер, щоб зателефонувати x
+38-0342-52-71-31
Натисніть на номер, щоб зателефонувати x
+38-0342-52-76-66
Ендокринолог Ірина Костіцька - Клініко-діагностичний центр

Наші спеціалісти

Головна Team Костіцька Ірина Олександрівна

Костіцька Ірина Олександрівна

доктор медичних наук, професор кафедри ендокринології Івано-Франківського національного медичного університету, лікар-ендокринолог вищої категорії

В 2003 р. з відзнакою  закінчила Івано-Франківськіу державну медичну академію та отримала кваліфікацію лікаря за спеціальністю «Лікувальна справа».

У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію в Інституті проблем ендокринної патології  ім. В.Я. Данилевського АМН України (м.Харків) на тему: «Клініко-патогенетичне обґрунтування використання біфтопу та епадолу в комплексному лікуванні хворих на цукровий діабет 2 типу».

У 2018 р. захистила докторську дисертацію в Інституті проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України (м.Харків) на тему: «Діабетичний гастропарез: частота виникнення, фактори ризику, механізми розвитку, лікування».

Загальний стаж – 20 років, в ендокринології -19 років.

Спеціалізація – лікар-ендокринолог вищої категорії.

Автор 232 наукових праць, співавтор методичних рекомендацій, навчальних посібників для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівнів акредитації та лікарів-інтернів. Є автором 7 патентів України на корисну модель; одного інформаційного листа, розроблено нововведення, яке внесено до державного Галузевого реєстру нововведень.

Доповідач та учасник вітчизняних і міжнародних форумів, конференцій, симпозіумів, конгресів у США, Великобританії, Німеччині, Польщі, Австрії, Чехії, Франціїя, Туреччині, Італії, Іспанії, Канаді, Китаї, Індії, Угорщині, Португалії, Об’єднаних Арабських Еміратах, Бельгії, Латинській Америці, Аргентині.

Приймає участь у засіданні експертних нарад:  І-ий форум експертів України та держави СНГ з діабетичної ретинопатії, зустріч експертів зі створення Національного протоколу з ожиріння (рецензент), нарада експертів щодо вирішення проблем компенсації цукрового діабету 2 типу, міжнародна зустріч експертів щодо питань ожиріння та кардіології (ОСЕМ), нарада експертів щодо спрощення базис болюсної терапії  за допомогою фіксованої комбінації інсулін деглюдек/ліраглутид.

Досвід роботи

2004-2009 р.р. асистент  кафедри ендокринології з курсом ЛФК і СМ Івано-Франківської державної медичної академії.

2009-2018 р.р. доцент кафедри ендокринології Івано-Франківського національного медичного університету.

З грудня 2018 р. професор кафедри ендокринології Івано-Франківського національного медичного університету.

Є дійсним членом багатьох ендокринологічних спільнот світу та України:  ендокринологічного товариства США (The Endocrine Society, 2007), американської асоціація клінічних ендокринологів (AACE, 2011), європейської асоціації з вивчення цукрового діабету (EASD, 2014), європейського суспільства ендокринологів (ЕСЕ, 2013), асоціації ендокринологів України (2005), асоціації превентивної та антиейджинг медицини (2009), української діабетичної асоціації (УДА, 2011), українського лікарського товариства (2013), української асоціації клінічних досліджень (2018), міжнародного товариства ендокринної гінекології (2019), Європейської тиреоїдної асоціації (ЕТА, 2022).

Професор Ірина КОСТІЦЬКА є гарантом освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії зі спеціальності 222 Медицина галузі знань 22 Охорона здоров’я.